Raadsadviseur/plv griffier

Solliciteren

Het werken in een dynamisch politiek-bestuurlijke omgeving vind je uitdagend. Je bent bekend met het werkterrein van de gemeenteraad en zijn commissies. Plannen organiseren zijn kernkwaliteiten van je. Je vindt het leuk om op allerlei terreinen ingezet te worden. Je bent een echte teamspeler. Onder tijdsdruk en hectiek blijf je rustig en effectief. Je vindt het niet vervelend om in de avonduren te werken. Ben jij  onze nieuwe de raadsadviseur/plaatsvervangend griffier die het team van onze griffie komt aanvullen? Die ervoor zorgt dat de gemeenteraad van Barendrecht zijn taken goed kan vervullen?

Je gaat onder andere de volgende taken uitvoeren:

–       Het voeren van het secretariaat van twee raadscommissies;

–       Ondersteunen van de raadscommissie, zowel procesmatig als procedureel.

–       Je bereidt de agenda van een raadscommissie voor en stemt deze af met onder andere  agendacommissie, de commissievoorzitter, college en de ambtelijke organisatie;

–       Je stelt de adviezen van de commissie op en noteert en bewaakt de gedane toezeggingen in de vergadering.

–       Je draagt zorg voor de informatievoorziening met betrekking tot de commissies.

–       Je bent sparringpartner van de griffier en vervangt haar in voorkomende gevallen;

–       Je adviseert de agendacommissie en de griffier over de werkwijze van de raad;

–       Je stelt voorstellen op met betrekking tot gemeenterechtelijke en procedurele zaken verband houdende met raads- en commissievergaderingen;

–       Je adviseert de griffier, college en de ambtelijke organisatie over de inhoud en procedure van raadsvoorstellen en besluiten in relatie tot de raadsbevoegdheid;

–      Je bereidt raadsactiviteiten voor.

–       WO-werk en denkniveau en ruime juridische kennis. Kennis van RO-recht dan wel met overheidsfinanciën strekt tot aanbeveling;

–       Minimaal 3 jaar ervaring in de functie commissiegriffier of een soortgelijke functie;

–       Politieke sensitiviteit. Je adviseert professioneel en met enige afstand. Je hebt oog voor de dynamiek in de raad, tussen het lokaal bestuur en de samenleving en tussen het college en de raad;

–       Je beschikt over goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid;

–       Je kunt onder tijdsdruk en spanning goed presteren;

–       Je hebt affiniteit met ICT toepassingen met betrekking tot raadsinformatiesystemen

De functie is ingedeeld in salarisschaal 12 van de CAO CAR/UWO. De exacte inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring. Daarnaast hebben we uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een individueel keuzebudget (17.05% van het bruto salaris), deelname aan de ABP-pensioenregeling, reiskostenvergoeding woon-werkverkeer en ouderschapsverlofregeling.

Als je jezelf herkent in bovenstaand profiel en de functie spreekt je aan, stuur dan je motivatiebrief en CV uiterlijk 18 november d.m.v. de button solliciteer direct.

Een assessment kan onderdeel uit maken van de sollicitatieprocedure.

Het aanvragen van een VOG is onderdeel van de sollicitatieprocedure.

Meer informatie
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Geke Figge,  op telefoonnummer 0180-698219.

Deze vacature is zowel intern als extern gepubliceerd. Interne kandidaten hebben voorrang als blijkt dat ze geschikt zijn.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren