Privacy coördinator

Solliciteren

De Privacy coördinator is eerste aanspreekpunt voor personen buiten de gemeentelijke organisatie waarvan de gemeente gegevens verwerkt. De Privacy coördinator waarborgt in eerste instantie de rechten van betrokkenen (inzage in gegevens, wijziging etc). door vragen en verzoeken in samenwerking met de afdelingshoofden, teamleiders en andere medewerkers van de gemeente af te handelen. De Privacy coördinator adviseert en ondersteunt de gemeente Gorinchem over privacy bestendige uitvoering van bedrijfsprocessen. Daarbij kan worden gedacht aan:

 • Het adviseren en ondersteunen bij het uitvoeren van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen;
 • Het selecteren van privacy beschermende (beveiligings)maatregelen naar aanleiding van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen;
 • Het ontwikkelen van privacybeleid en procedures;
 • Het uitvoeren van bewustwordingsactiviteiten en trainingen voor medewerkers van de gemeente op gebied van bescherming van persoonsgegeven;
 • Het ondersteunen bij het opstellen en beoordelen van verwerkersovereenkomsten met derde partijen;
 • Het adviseren en ondersteunen bij de afhandeling van incidenten waarbij persoonsgegevens zijn betrokken;
 • Daarnaast ondersteunt de Privacy coördinator de FG in zijn toezichthoudende rol middels het monitoren en rapporteren over de uitvoering van het beleid;
 • Het in samenwerking met de afdelingshoofden en teamleiders actualiseren van het verwerkingenregister;
 • Het bijhouden van een overzicht bij van incidenten waarbij persoonsgegevens zijn betrokken (datalekken);
 • Het fungeren als contactpersoon richting de toezichthouder in geval van een datalek.

De gemeentelijke organisatie van Gorinchem bestaat uit vijf afdelingen, een tweetal stafeenheden en een tweehoofdige directie. Eén van de afdelingen is de afdeling Concerndiensten. Hier is bij het team Juridische zaken vacatureruimte ontstaan van een Privacy coördinator voor 18 uur per week.

Het team:

Het team bestaat uit 5 medewerkers waarvan deze functie er één is. Het team bedient de gehele organisatie en het bestuur en houdt zich onder meer bezig met privaatrechtelijke en bestuursrechtelijke advisering (beleidsadvisering, besluiten), het toetsen en opstellen verordeningen/gemeenschappelijke regelingen en privaatrechtelijke overeenkomsten. Daarnaast verzorgt het team het secretariaat van de commissie Bezwaarschriften en de besluitvorming daaromtrent.

De gemeente Gorinchem kent een viertal kerncompetenties. Van medewerkers verwachten wij dat zij samenwerkingsgericht zijn, hun doelen weten te realiseren, zich klantgericht én flexibel opstellen. Daarnaast vragen wij voor deze functie dat je beschikt over een aantal functiecompetenties.

In deze functie ben je omgevingsbewust, beschik je over analytisch vermogen en overtuigingskracht en denk je oplossingsgericht. Verder is succes in deze functie sterk afhankelijk van de bagage die wordt meegenomen.

 • Je hebt tenminste een HBO werk- en denkniveau.
 • Een afgeronde relevante HBO of Wo opleiding.
 • Ruime en aantoonbare kennis van gemeentelijke wet- en regelgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming.
 • Je hebt affiniteit met IT en informatiebeveiliging, opgedaan bij een gemeente of een publieke organisatie.
 • Je bent zelfstandig, zelfsturend, betrouwbaar en integer
 • Je beschikt over goede adviesvaardigheden.

Een dienstverband voor de duur van één jaar met een uitzicht op een vast dienstverband.

Inschaling zal, afhankelijk van kennis en ervaring, plaatsvinden in de aanloopschaal 9 (max.€ 3.805,=) of de functionele schaal 10 (max. bruto € 4.225,=). Bij goed functioneren is doorgroei mogelijk naar de uitloopschaal 11 (max. bruto € 4.859,=). Deze bedragen zijn bruto per maand bij een full-time dienstverband.

Verder kent de gemeente Gorinchem variabele werktijden, ruime opleidingsmogelijkheden, een reiskostenvergoeding en het Individueel Keuze Budget van 17,05% op jaarbasis (eindejaarsuitkering/ vakantietoelage, levensloopbijdrage, verlof). Dit budget kan, binnen bepaalde kaders, naar eigen inzicht worden ingezet voor de koop of verkoop van verlof, vakbondscontributie, studie etc.

Nadere informatie over de functie kan worden ingewonnen bij Leon Scheppink, teamleider Juridische zaken, telefoon 0183-659 6342. Voor overige informatie kun je contact opnemen met Sonja Sterk, P&O adviseur, telefoon 659 273.

Solliciteren:

Enthousiast geworden, stuur dan je brief en CV vóór 25 januari 2019 naar:

sollicitatie@gorinchem.nl. Schriftelijk reageren kan ook. Stuur dan je brief en CV t.a.v. team P&O, postbus 108, 4200 AC Gorinchem.

Om in dienst te treden bij de gemeente Gorinchem is een Verklaring Omtrent Gedrag vereist.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren