L17/09 Beleidsmedewerker Water

Solliciteren

Taken

Als beleidsmedewerker Water ben je eindverantwoordelijk voor het beleid en de kwaliteit ten aanzien de gemeentelijke waterlichamen en het hemel-, grond- en oppervlaktewater. Daarnaast wordt een actieve betrokkenheid bij de totstandkoming van het rioleringsbeleid verwacht. Je verzorgt de beleidsadvisering vanuit het vakgebied, geeft (gevraagd en ongevraagd) advies

richting het management/bestuur en houdt regie op de processen. Je stemt met de beleidsmedewerker Riolering keuzes af draagt bij aan het integraal programmeren van werken binnen het team Regie & Beheer en externe civieltechnische projecten. Je initieert (meet) onderzoeksprogramma’s, projectvoorstellen, beleid- en uitwerkingsplannen en draagt zorg voor de organisatie, begeleiding, aanbesteding en/of vaststelling daarvan. Je adviseert collega’s binnen Nissewaard over de inrichting, beheer en onderhoud van het watersysteem en werkt nauw samen met de objectbeheerders riolering en water om opgestelde (meerjaren) uitvoeringsplannen te volbrengen. Je houdt binnen het brede terrein van waterhuishouding overzicht, neemt positie in en levert door gemeente gedragen inhoudelijke bijdrage aan de regionale samenwerking Voorne Putten

en de externe netwerken. Je neemt deel aan het ontwikkelen van beleidsinstrumenten t.b.v. Omgevingswet binnen Regie & Beheer en je draagt bij aan de verspreiding van kennis over duurzame milieubewuste waterwetgeving en waterhuishouding, zowel in- als extern.

De 85.000 inwoners van Nissewaard zien graag dat het binnen de bijna 100 km2 die hun gemeente omvat schoon, heel en veilig is. De gemeentelijke afdeling Stadsbeheer doet er alles aan om dat binnen de financiële mogelijkheden voor elkaar te krijgen, zowel in het dynamische stedelijk centrum als in de zeven fraaie landelijke kernen.

De afdeling beschikt daartoe over twee teams: team Regie & Beheer (binnendienst) en team Buitenruimte (buitendienst). Dat laatste team is vooral actief met uitvoeringsgerichte taken.

De basis daarvoor wordt gelegd door het team Regie & Beheer, dat zich naast het formuleren van operationeel beleid richt op regievoering en inrichting en beheer van de openbare ruimte. Dat omvat een waaier aan onderwerpen, zoals straten, verlichting, groen, riolering, verkeer, begraafplaatsen en afval. Financiële procesbewaking en planning en controle horen tot de kerntaken. Regie & Beheer heeft een scharnierfunctie. Het team is enerzijds opdrachtnemer van het gemeentebestuur en anderzijds opdrachtgever naar het cluster Beleid en Projecten en de buitendienst. Het team vertaalt strategische doelen naar tactische maatregelen voor verschillende programma’s en stelt meerjarige beheerplannen en bijbehorende  uitvoeringsprogramma’s op.

Wat vragen wij

  • Je hebt minimaal een afgeronde technische HBO opleiding op het gebied van water(kwantiteits)beheer, watermanagement of civiele techniek, eventueel aangevuld met 2 á 3 jaar werkervaring;
  • Je bent nieuwsgierig naar ontwikkelingen op het gebied van waterhuishouding, duurzaamheid en het klimaat;
  • Je bent analytisch sterk en kundig in het plannen en organiseren en je bent daarbij ondernemend, besluitvaardig en op het resultaat gericht;
  • Je hebt een praktische inslag, bent creatief in het bedenken van oplossingen, samenwerkingsgericht en hebt interesse in het werken in een bestuurlijke omgeving;
  • Een goed ontwikkeld financieel bewustzijn;
  • Goede communicatieve en sociale vaardigheden;
  • De vaardigheid om een brug te kunnen slaan tussen uitvoering en beleid.

Het salaris voor deze functie is maximaal € 4.162,00 (schaal 10) bruto per maand bij een volledige werkweek van 36 uur. Deze functie is in beginsel voor 28,8 uur per week. De mogelijkheid bestaat

32 uur per week te werken, waarmee compensatieverlof wordt opgebouwd. De hierboven genoemde taken zijn binnen het functiegebouw ingedeeld in de functiefamilie Beleidsmedewerkers, bandbreedte C.

Nissewaard Leert!

Wij willen als organisatie dat onze medewerkers in staat zijn zichzelf constant aan te passen aan de huidige ontwikkelingen in de samenleving. Leren is daarmee een vanzelfsprekendheid binnen de gemeente Nissewaard. Deze “lerende organisatie” maken we graag samen. En met ‘we’ bedoelen we samen met jou!

Contact en solliciteren

  1. nadere informatie over de functie kun je contact opnemen met Marrigje Gerits - de Vos, teamcoördinator Regie en Beheer, telefoon (0181) 69 65 24.

Heb je interesse in deze vacature? Stuur dan vóór 5 januari 2018 digitaal je CV met motivatiebrief toe via ons sollicitatieformulier.

Of bekijk onze actuele vacatures op www.nissewaard.nl

Wij verzoeken je vriendelijk om op bovenstaande wijze te solliciteren en de sollicitatiebutton op deze site NIET te gebruiken.

Solliciteren