Indicatiesteller zorgarrangementen Jeugd

Solliciteren

Als indicatiesteller zorgarrangementen jeugd vervul je de adviserende- en indicatierol en staat daarbij vanzelfsprekend in contact met cliënten, hulpverleners en netwerkpartners. Daarbij voer je ook de rol van het casemanagement uit voor zorg die vanuit de gemeente geïndiceerd wordt.

De gemeente biedt  je een basisplek, waar je o.a. indicaties schrijft, maar om echt te weten wat er speelt zit je aan tafel bij zorgoverleggen met familie(systemen) en kom je, indien nodig, bij de mensen thuis. Je vormt de schakel tussen het zorgarrangement (de vroegere indicatiestelling) en de hulpverlening.

Functietaken:      

  • Je onderzoekt de vraag van het gezin (brede hulpvraagverduidelijking) en richt je hierbij op het hele gezin en alle leefdomeinen. Op basis van het onderzoek maak je samen met het gezin een ondersteuningsplan. Je beschrijft doelen, formuleert wat nodig is en met welke inzet dat gerealiseerd kan worden. Daarbij richt je je zowel op de preventieve zorg, inzet vanuit het informele netwerk of gespecialiseerde zorg.
  • Geeft aan ouders en samenwerkingspartners consultatie en advies.
  • Je neemt namens het college besluiten over de in te zetten zorg en zet deze ook daadwerkelijk in bij lokale en/of regionale aanbieders.
  • Je monitort en evalueert of de ingezette (jeugd)hulp bijdraagt aan de gestelde doelen.
  • Je hebt een signalerende functie t.a.v. de veiligheid van de jeugdigen en /in hun omgeving.
  • Indien nodig breng je casuïstiek in bij het Jeugdbeschermingsplein (hierna JB-plein). Indien op JB-plein besloten wordt tot drang zonder een raadsonderzoek coördineer je de in te zetten zorg.
  • Je werkt indien nodig multidisciplinair met professionals binnen en buiten het gemeentehuis (waaronder zorgaanbieders en het lokale veld).
  • Als in het gezin ook sprake is van vragen op het gebied van WMO, schulddienstverlening of participatie, stem je deze af met andere teams binnen de afdeling WIZ en neem je deze integraal in het plan op.
  • Je voert vanuit je toegangsfunctie indien noodzakelijk casemanagement uit op de ingezette zorg.
  • Je levert vanuit je functie een bijdrage aan de afhandeling van de politiezorgformulieren.

Hellevoetsluis is een historische vestingstad, schitterend gelegen aan het Haringvliet. Hellevoetsluis koestert zijn rijke verleden maar heeft bovendien een duidelijke visie op de toekomst. De inwoners beschikken over moderne openbare voorzieningen en ruime huisvestingsmogelijkheden. 

De gemeente Hellevoetsluis is een platte organisatie. De verantwoordelijkheden liggen zo laag mogelijk in de organisatie waardoor medewerkers de kans krijgen uit de groeien tot taakvolwassen collega’s in een ‘lerende organisatie’. De kwaliteiten van de organisatie zijn: klantvriendelijk, open, transparant, flexibel en daadkrachtig. Men spreekt elkaar gemakkelijk aan, iedereen is controleerbaar en werkt klant- en servicegericht. Besluitvorming vindt plaats in open en transparante processen, waarin de verschillende rollen en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd en worden gerespecteerd. De organisatie is in allerlei opzichten sterk in ontwikkeling. De organisatie is onder andere bezig met een ambtelijke fusie met de gemeente Brielle en Westvoorne. Dit houdt in dat per 1 januari 2019 alle ambtenaren worden aangesteld bij de Werkorganisatie Voorne.

Afdeling Werk Inkomen en Zorg

De afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) voert het gedecentraliseerde landelijke en gemeentelijke beleid uit op het gebied van werk, inkomen en zorg. WIZ organiseert in één loket de toegang voor de verschillende doelgroepen naar zorg en begeleiding rondom werk, inkomen en zorg. Meer maatwerk is gericht op preventie, het versterken van zelfredzaamheid en optimaal inzetten van sociale netwerken.

Minimaal een HBO-diploma, richting Social Work (of vergelijkbaar). Minimaal 3 jaar werkervaring in de Jeugdzorg. Je kent de wet- en regelgeving t.a.v. de jeugdwet en de lokale sociale kaart. Je beschikt over een SKJ-registratie en je werkt volgens de richtlijnen van de beroepscode met inachtneming van de Jeugdwet.

Je hebt kennis van complexe gedrags- en ontwikkelingsproblematiek in gezinssystemen, risicofactoren, signalen, pedagogiek, kinder- en jeugdpsychiatrie en diagnostiek. Verder ken je het hulpaanbod en de diagnostische en risicotaxatie- instrumenten en je weet deze in te zetten.

Bovendien beschik je over de volgende competenties: flexibiliteit, verantwoordelijkheid, oordeelsvorming, inlevingsvermogen en analytisch. Je bent communicatief vaardig, werkt planmatig, resultaat- en klantgericht. Verder bent je een echte teamspeler.

De gemeente Hellevoetsluis maakt gebruik van het functiebeschrijvings- en waarderingssysteem HR21. Dit systeem gebruikt algemene functiebeschrijvingen. De specifieke taken zoals genoemd in dit profiel zijn in te delen in de algemene functiebeschrijving medewerker beleidsuitvoering II en is gewaardeerd op functionele schaal 9 (max. € 3.805,-- bruto per maand). Inschaling vindt plaats afhankelijk van opleiding en ervaring.

Wij bieden op basis van ons bestaande aanstellingsbeleid een tijdelijke aanstelling van 1 jaar, waarna bij goed functioneren een vaste aanstelling tot de mogelijkheden behoort en een prima pakket aan primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden gebaseerd op de CAR/UWO.

Je schriftelijke sollicitatie kun je vóór 30 mei 2018 sturen aan hrm@hellevoetsluis.nl o.v.v. vacaturenummer WIZ-07-18.  Nadere informatie wordt verstrekt door  Erik de Kraa, interim team-coördinator team Jeugd, via telefoonnummer 140181.

Solliciteren