BP17/12 Data-scientist

Solliciteren
  • Je bent procesregisseur voor het opzetten van sturingsinformatie voor beleid. In deze rol geef je sturing aan het ontwikkelproces, waarbij je zowel je eigen expertise inzet, als de wensen van de organisatie meeneemt om structurele sturingsinformatie voor beleid te realiseren.
  • Je analyseert verschillende soorten data en (beleids)informatie en weet de juiste (externe) data te vinden en bestaande databronnen beter te benutten. Samen met inhoudelijke medewerkers (beleidsmedewerkers en uitvoerende medewerkers) voeg je kwalitatieve informatie aan de gegevens toe, zodat dit kan leiden tot bruikbare inzichten en aanbevelingen t.b.v. beleidskeuzes.
  • Je geeft advies aan (beleids)medewerkers en managers over inrichting van structurele informatie-dashboards, analyse van gegevens, sturingsinformatie en het meetbaar maken van beleid.
  • Je geeft informatie op een overzichtelijke en begrijpelijke manier weer.

Deze functie is nieuw binnen de gemeente. Aan jou de uitdaging om de meerwaarde van sturingsinformatie daadwerkelijk zichtbaar te maken. Je hebt nadrukkelijk de gelegenheid om je functie zelf verder vorm te geven, al naar gelang de behoeften binnen de organisatie. Uiteraard doe je dit in samenspraak met je drie staf-collega’s en het afdelingshoofd van de afdeling Strategie (tevens je leidinggevende).

De functie Data-scientist is ondergebracht bij de afdeling Strategie binnen de gemeente Nissewaard. Deze afdeling is verantwoordelijk voor beleid op zowel ruimtelijk als sociaal gebied. Zij bestaat uit een staf en drie teams, namelijk Regie, Stadsontwikkeling en Maatschappelijke Ontwikkeling. De staf bevindt zich momenteel in een veranderproces. De huidige staf-taken onderzoek & statistiek en financiële planning & control sociaal domein, worden gezamenlijk doorontwikkeld. Doel is te komen tot integrale (gebiedsgerichte) sturingsinformatie op alle gemeentelijke beleidsterreinen, waarop beleidsmatige keuzes mede kunnen worden gebaseerd. Samen met externe partijen hebben we al enkele slagen gemaakt op het sociaal domein. Dit moet echter verder geborgd worden en naar andere terreinen worden uitgebreid.

Omdat we een kartrekker nodig hebben die sturingsinformatie voor beleid verder kan opzetten en doorontwikkelen, zijn we binnen de afdeling Strategie op zoek naar een data-scientist.

Je hebt een afgeronde academische opleiding, waarin data-analyse en sturingsinformatie belangrijke componenten waren. Je hebt kennis van en ervaring met het genereren van sturingsinformatie. Je hebt een brede blik en weet de juiste gegevens aan elkaar te verbinden. Je werkt graag samen met collega’s vanuit verschillende disciplines en kunt de cijfermatige wereld koppelen aan de (beleids)inhoudelijke. Je werkt zelfstandig en neemt graag initiatief. Je hebt een visie op (de inrichting van) sturingsinformatie binnen de publieke sector.

Jouw overige competenties zijn: je bent klant- en resultaatgericht, je handelt integer, je hebt overtuigingskracht en je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden. Daarnaast kun je uitstekend uit de voeten met Excel, Cognos en SPSS of soortgelijke programma’s en kun je je snel bekwamen in nieuwe instrumenten.

Een organisatie die in beweging is, waar je je in de volle breedte kunt ontwikkelen. Het salaris voor deze baan is afhankelijk van je ervaring, kennis en talent, maximaal € 4.859,00 (schaal 11), aanvullend bouw je een individueel keuzebudget van 16,8% van het brutojaarsalaris op. Op basis van kennis en ervaring bestaat de mogelijkheid voor een arbeidsmarkttoelage.

Deze functie is voor minimaal 32 (maximaal 36) uur per week. De mogelijkheid bestaat om meer uur per week te werken, waarmee compensatieverlof wordt opgebouwd. De hierboven genoemde taken zijn binnen het functiegebouw ingedeeld in de functiefamilie Adviseurs, bandbreedte B.

Nissewaard is een jonge gemeente die in 2015 is ontstaan na een herindeling. Wij werken voor de ruim 85.000 inwoners van de gemeente. Nissewaard is een van de grootste gemeenten van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en ligt aan de zuidrand van de Randstad, op de grens van de grote stad en de groene delta. Ons belangrijkste doel? Zorgen dat Nissewaard een fijne plek is om te wonen, werken en leven.

Wij willen beter weten of onze inzet ook echt een bijdrage levert aan het bereiken van onze doelen. En we willen op grond van data die we hebben, meer inzicht hebben in welke inzet het meeste effect gaat hebben. Wil jij hieraan bijdragen door het ontwikkelen van sturingsinformatie en het meten van effecten van ons beleid? Dan zijn we op zoek naar jou!

Wij willen als organisatie dat onze medewerkers in staat zijn zichzelf constant aan te passen aan de huidige ontwikkelingen in de samenleving. Leren is daarmee een vanzelfsprekendheid binnen de gemeente Nissewaard. Deze “lerende organisatie” maken we graag samen. En met ‘we’ bedoelen we samen met jou!

Contact en solliciteren

Voor nadere informatie over de functie kun je contact opnemen met mevrouw Indra Caerteling, hoofd van de afdeling Strategie, telefoon (0181) 69 65 48 .

Heb je interesse in deze vacature? Stuur dan vóór woensdag 3 januari 2018 je CV met motivatiebrief toe via onze vacaturebank, te vinden op www.nissewaard.nl/vacatures.

De eerste gesprekken vinden plaats in week 2 (2018).

Wij verzoeken je vriendelijk om op bovenstaande wijze te solliciteren en de sollicitatiebutton op deze site NIET te gebruiken.

Solliciteren