Beleidsmedewerker samenlevingszaken (SALEZA-35-17)

Solliciteren

De uitdaging

De producten en diensten binnen de diverse beleidsvelden van de afdeling Samenlevingszaken worden in essentie vanuit een regiefunctie gerealiseerd. Daarbij verwachten wij van jou een resultaatgerichte werkwijze. Als beleidsmedewerker ben je verantwoordelijk voor de inhoudelijke kwaliteit van je werk, waaronder ook wordt verstaan de integraliteit, uitvoerbaarheid, continuïteit en tijdigheid van de voorstellen. Periodieke verantwoording over de middelen en realisering van beleidsdoelen maakt daar uiteraard onderdeel van uit.

Jouw functie

In deze functie als beleidsmedewerker richt je je op het brede werkveld van de afdeling. Je neemt initiatieven, zorgt voor de ontwikkeling op de toegewezen beleidsonderwerpen en stelt daarvoor beleidsnotities op. Hierbij staat een integrale aanpak van beleid centraal.Je bent zowel individueel als in teamverband verantwoordelijk voor het volledige proces van ontwikkeling en voorbereiding van beleid, draagt creatief bij aan en creëert draagvlak voor de implementatie van het beleid.

Vanuit de functie wordt de afdeling vertegenwoordigd in diverse informele en formele overleggen over beleidsafstemming. De inhoudelijke en financiële bewaking én de afhandeling van de beleidsvoorstellen behoren tot de kerntaken in deze functie.

Van jou wordt verwacht dat je de materie snel eigen maakt en kan functioneren in een soms hectische omgeving. Je bent dan ook flexibel als het gaat om werktijden en kunt praktisch handelen.

De afdeling Samenlevingszaken is een beleidsafdeling, met verantwoordelijkheden op het brede sociaal domein, zorg, jeugd, onderwijs, cultuur, toerisme en wijkbeheer. Daarnaast maakt het team gemeentelijk handhavers onderdeel uit van de afdeling.

De structuur van de afdeling is op deze vakgebieden afgestemd via teams. De afdeling kent een dynamisch en ambitieus takenpakket en is ingesteld op het snel inspringen op vragen en veranderingen.

Wat heb je nodig om succesvol te zijn?

  • Je bent in bezit van een diploma op minimaal HBO niveau, waarbij de studierichting ondergeschikt is aan jouw enorme dosis enthousiasme en aanwezige competenties.
  • Je kunt zakelijkheid combineren met klantgerichtheid.
  • Hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
  • Je kunt goed samenwerken, je weet wat nodig is om samenwerking te bewerkstelligen.
  • Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
  • Je bent in staat om anderen te motiveren, je vindt het onderhouden van relaties belangrijk zodat je activiteit en inbreng op elkaar kunt afstemmen.
  • Je beschikt over de creativiteit om nieuwe uitgangspunten en oplossingen te vertalen in beleid
  • Je neemt eigen initiatief en houdt ontwikkelingen in je vakgebied up to date.

Arbeidsvoorwaarden
De gemeente Hellevoetsluis maakt gebruik van het functiebeschrijvings- en waarderingssysteem HR21. Dit systeem gebruikt algemene functiebeschrijvingen. De specifieke taken zoals genoemd in dit profiel zijn in te delen in de algemene functiebeschrijving medewerker beleidsontwikkeling IV en is gewaardeerd op functionele schaal 9 (max. € 3.805,-- bruto per maand). Inschaling vindt plaats afhankelijk van opleiding en ervaring.

Wij bieden op basis van ons bestaande aanstellingsbeleid een tijdelijke aanstelling van 1 jaar, waarna bij goed functioneren een vaste aanstelling volgt, en een prima pakket aan primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden gebaseerd op CAR/UWO.

Sollicitaties en overige informatie

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u vóór 25 januari 2018 toesturen aan hrm@hellevoetsluis.nl o.v.v. vacaturenummer saleza-35-17. Nadere informatie wordt verstrekt door Zosia Huykman, hoofd van de afdeling Samenlevingszaken.

Solliciteren