Beleidsmedewerker Jeugdzorg huiselijk geweld en kindermishandeling

Solliciteren

Beleidsmedewerker Jeugdzorg huiselijk geweld en kindermishandeling ( 28 uur)

De functie:

Als beleidsmedewerker Jeugdzorg huiselijk geweld en kindermishandelingdraag je bij vanuit het team Samenleving aan de uitvoeringsprogramma’s van het Integraal Sociaal Beleid Gorinchem. Daarnaast breng je deskundigheid in op het gebied van de complexe inhoud van Jeugdhulp, zorg en veiligheid en sla jij de brug tussen de portefeuilles van onze beleidsmedewerkers en onze projectleider die de uitrol vormgeeft van integrale onderwerpen die van regionaal naar lokaal verplaatst gaan worden.  Ook de uitvoering mag niet vergeten worden in de afweging van te nemen keuzes. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het landelijk programma Geweld Hoort Nergens Thuis, het project Veilig Opgroeien is Teamwork, het creëren van een integrale aanpak t.a.v. huishoudens die te maken hebben met multi-problematiek of het terugdringen van het aantal uithuisplaatsingen jeugdigen.  Je bent, in overleg met je collega’s beleidsmedewerker Jeugd en Specialistische Volwassenzorg afhankelijk van het onderwerp, regionaal betrokken bij de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J). Je kan de opgave voor Jeugdhulp naar de voorkant, huiselijk geweld en kindermishandeling naar een kwalitatief hoger niveau brengen. Je bent voor deze onderwerpen in staat om cijfers te analyseren en te vertalen naar passende projecten. Je schakelt met onze  financiële adviseurs en levert, samen met je collega beleidsmedewerker(s), jouw bijdrage aan een financiële monitor waar Jeugd een prominente plek in neemt. Daarnaast adviseer je de wethouder proactief en zorg jij voor een vlekkeloze informatievoorziening aan het college en de raad. Je bent bekend met de politieke processen en bent instaat tijdig hier invulling aan te geven. Je bent verantwoordelijk voor integrale beleidsadvisering, ook team overstijgend. Je denkt daarbij in termen van de maatschappelijke effecten en  resultaten die de gemeente wil behalen. Je bent niet vies van je handen uit de mouwen steken en zorgt samen met je collega’s voor een volledige uitrol van een project van begin tot eind. Welk resultaat wil je bereiken, wat moet het (financieel) opleveren en wanneer is het een succes. Deze vragen beantwoord je op voorhand met een uitgewerkt projectplan. Je hebt oog voor maatregelen die financieel een voordeel op kunnen te leveren, waarbij wijkgericht werken en de inwoners niet uit het oog verloren worden.

Jouw vaardigheden

Je bent een partner voor interne en externe partijen: je denkt in belangen en verantwoordelijkheden, vanuit de regierol van de gemeente. Je weet externe partners te stimuleren en te enthousiasmeren bij het nemen van hun rol in het beleidsproces, en erkent hen als deskundigen op de uitvoering van dat beleid.

Je verbindt interne en externe kennis en kunde, je benadert vraagstukken met een open blik en kunt daarin zowel strategisch denken als een praktische vertaalslag maken voor de juiste lokale uitrol.

De organisatie

De gemeente Gorinchem is volop in beweging waarbij vertrouwen, verantwoordelijkheid, openheid en samenwerking centraal staan. Werken bij de gemeente Gorinchem betekent denken in kansen en mogelijkheden, zaken oppakken en de handen uit de mouwen steken. Je bent positief, proactief en professioneel.  Integrale samenwerking is voor jou vanzelfsprekend.

Het team en de opgave

Jij komt te werken binnen het team Samenleving, dit team is beleidsverantwoordelijk voor het sociaal domein. Het sociaal domein is volop in beweging. Dit heeft gevolgen voor de inwoners van Gorinchem,  maatschappelijke organisaties en ook voor de gemeente zelf. Het team Samenleving heeft een centrale rol binnen de gemeente als het gaat om deze verandering. De veranderingen vragen van de gemeentelijke medewerkers ook een andere rol: het accent ligt op het inrichten en regisseren van het beleidsproces met daarin een grote rol voor participatietrajecten met de stad.

Voor de komende  jaren is de inhoudelijke opgave van het team Samenleving om vanuit de vastgestelde visie Integraal Sociaal Beleid het ondersteuningsaanbod van het Sociaal Domein,  nog slimmer te organiseren voor onze inwoners. Zodat de gemeente ook in de toekomst het zorg- en ondersteuningsaanbod af kan blijven stemmen op de behoefte van onze inwoners. En dit over verschillende beleidsterreinen heen, met aandacht voor de financiële haalbaarheid van deze opgave.

De gemeente Gorinchem kent een viertal kerncompetenties. Van medewerkers verwachten wij dat zij
samenwerkingsgericht zijn, hun doelen weten te realiseren, zich klantgericht en flexibel opstellen.
Daarnaast vragen wij voor deze functie dat je beschikt over een aantal functiecompetenties. We
verwachten dat je een uitstekende netwerker bent. Verder moet je in deze functie beschikken over
een goed analytisch vermogen. Je bent initiatiefrijk, innovatief en  deelt onze visie op het sociaal domein.

Verder is succes in deze functie sterk afhankelijk van de bagage die wordt meegenomen:

  • HBO-werk/denkniveau aangevuld met gerichte en gespecialiseerde vakopleidingen en aantoonbare werkervaring bij gemeente of vergelijkbare organisaties
  • Inzicht en gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en besluitvormingsprocessen
  • Kunt informatie vanuit wetten en regelgeving snel doorgronden en gemakkelijk vertalen naar
  • beleidsvoorstellen
  • Goede schriftelijke-, communicatieve- en onderhandelingsvaardigheden.
  • Beschikt over goede analytische vaardigheden en bent handig met financiële data
  • Je hebt oog voor ‘slimmer’ en efficiënter werken (projectmatig werken is en pré).
  • Je kunt out of the box denken.

Een leuke en afwisselende functie en de mogelijkheid om je zelf te ontwikkelen. Er geldt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (duur van één jaar) met uitzicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.  

Inschaling is afhankelijk van leeftijd, ervaring/opleiding en zal plaatsvinden in de functionele schaal 10 (max. € 4.406,-)  of uitloopschaal 11 maximaal (€ 5.067,-). Deze bedragen zijn bruto per maand bij een fulltime (36 uur) dienstverband.

Daarnaast bieden wij variabele/flexibele werktijden om werk/privé te combineren, een goede pensioenregeling, mogelijkheden voor thuiswerken, een individueel keuzebudget van 17,05% per maand, ruime opleidingsmogelijkheden en mogelijkheden tot (ver)koop van verlofdagen.

Nadere informatie over de functie kan worden ingewonnen bij Annemarie Berkelmans, teammanager  Onderwijs en Leefbaarheid telefoon 0183-659420. Heb je nog andere vragen dan kun je contact opnemen met Lennert van der Zee, adviseur Personeel & Organisatie, telefoon 0183-659276.

Om in dienst te treden bij de gemeente Gorinchem is een Verklaring Omtrent Gedrag vereist.

Solliciteren

Enthousiast geworden, stuur dan je brief en CV vóór 4 augustus 2021 via de volgende link: Beleidsmedewerker Jeugdzorg huiselijk geweld en kindermishandeling - Vacatures | Werken bij Gemeente Gorinchem

In verband met de vakantie worden de eerste kennismakingsgesprekken vanaf de 3e week van augustus ingepland.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

Solliciteren