Beleidsadviseurs openbare ruimte

Solliciteren

Wij zijn op zoek naar beleidsadviseurs openbare ruimte die ons team komen versterken. Je maakt onderdeel uit van een nieuw team, dat op weg is naar zelforganisatie. Je gedijt goed in een jonge organisatie waarbij rollen, taken en verantwoordelijkheden binnen teams gaandeweg worden ingevuld.

Concreet betekent dit:

 • Je stelt beleidsplannen op of herijkt beleid conform een op te stellen ‘meerjarenplanning beleidsproducten’;
 • Je hebt overzicht in de integrale samenhang van beleid;
 • Je draagt zorg voor monitoring op beleidsproducten, actieve uitvraag van benodigde informatie bij beheerders en toezichthouders;
 • Je bent aanspreekpunt/klankbord voor beheerders;
 • Je neemt deel aan regionale en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en overleggen;
 • Je overlegt met de portefeuillehouder;
 • Je bent adviseur aan andere afdelingen en voor de beheertoetsing bij projecten;
 • Je onderhoudt externe relaties met raad, wijk- en dorpsraden, belangengroepen, landelijke adviesorganen;
 • Je lost klachten en meldingen op met politieke gevoeligheid;
 • Je ontwikkelt beleid op een breed beleidsterrein met maatschappelijke impact;
 • Je zorgt voor afstemming en samenhang ten aanzien van beleid dat tactisch van aard is en een korte doorlooptijd heeft;
 • Je betrekt bestuurlijke en maatschappelijke doelgroepen waarbij sprake is van mogelijke tegenstrijdige belangen;
 • Je hebt inzicht in maatschappelijke processen, vraagstukken en beleidseffecten.

Het team beleid en beheer openbare ruimte bestaat uit vastgoedbeheerders en beheerders openbare ruimte.

Het taakveld Beheer Openbare Ruimte (hierna BOR) zorgt voor een schone, hele en veilige openbare ruimte. BOR is uitvoeringsgericht en daarmee zichtbaar in wijken en dorpen en speelt daardoor een rol in het stimuleren en benutten van signalen, ideeën en initiatieven, die vanuit de dorpen en de wijken komen voor het onderhouden en versterken van de kwaliteit van wonen en leven.

Binnen het specifieke taakveld beleid en beheer wordt beleid ontwikkelt op het gebied van openbaar groen, wegen, water, sportaccommodaties, spelen, riolering, openbare verlichting, wegmeubilair, begraven, gladheidbestrijding, civiele kunstwerken, gemeentelijke gebouwen en kunst.

 • Een frisse blik op je vakgebied en eigenaarschap over je eigen werk;
 • Je weet wat er leeft en speelt in de gemeente en kunt problemen goed analyseren;
 • Je bent creativiteit en vindingrijk;
 • Je bedenkt originele oplossingen voor problemen die met de functie verband houden;
 • Je bent in staat om door verbeeldingskracht nieuwe werkwijzen te bedenken;
 • Je bent flexibel en hebt aanpassingsvermogen;
 • Je hebt improvisatie- en omschakelvermogen;
 • Je kunt goed samenwerken; je betrekt anderen actief en op constructieve wijze bij overleg door te vragen naar en voort te bouwen op ideeën van anderen;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden; zowel mondeling als schriftelijk;Bestuurlijke sensitiviteit; je weet tegenstrijdige politieke belangen bij elkaar te brengen en je kunt omgaan met het bestuurlijke krachtenveld;
 • Je stelt je daarbij professioneel op en kunt schakelen tussen proces en inhoud;
 • Je beschikt over HBO werk- en denkniveau.

Wij vinden het belangrijk dat je je betrokken voelt bij de samenleving en je thuis voelt in ons team. Een goede balans tussen privé en werk staat hoog in ons vaandel en je kan tijd- en plaatsonafhankelijk werken. De Bedrijfsvoeringorganisatie is verspreid over drie locaties in Leerdam, Vianen en Zederik.

 • Het bruto maandsalaris is ingeschaald in schaal 10 en je verdient tussen €2.795,-  en maximaal € 4.225,- bij een fulltime dienstverband
 • Je krijgt een volledige reiskostenvergoeding voor de afstand woon-werk verkeer met een maximum van €203,30.
 • De Bedrijfsvoeringsorganisatie kent een ruim opleidingsbudget en mogelijkheden tot ontwikkeling
 • Het grootste deel van de pensioenpremie wordt door de werkgever betaald.
 • De hoogte van het Individueel Keuze Budget (IKB) is 16,8 % bovenop je bruto salaris. Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra verlofuren.
 • Voor gemeenteambtenaren gelden de arbeidsvoorwaarden van de CAR-UWO.
 • Het is een tijdelijke aanstelling, voor 36 uur per week, voor de duur van één jaar met uitzicht op een vast dienstverband.  

Zin om bij ons te komen werken? Stuur dan je motivatie en c.v. vóór27 april a.s. aan HRM@vijfheerenlanden.nl Heb je vragen over de vacature of de organisatie neem dan contact op met Thierry van Breemen via 088 599 7471 of Hans Hansen (netwerkmanager) via 088 599 7440. Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met Simone Oerlemans (HRM adviseur) 06 25779040.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren