Beleidsadviseur Wonen

Solliciteren

Je draagt samen met je collega beleidsadviseur Wonen zorg voor alle beleidszaken op gebied van wonen en aanverwante beleidsvelden, zoals wonen met zorg (sociaal domein) en fysieke leefomgeving. En verder ondersteun je (achtervang) de medewerker uitvoering Wonen. Je ontwikkelt, adviseert over en implementeert breed beleid op het gebied van wonen, zoals een gezamenlijke woonvisie. Je vertaalt trends en ontwikkelingen op gebied van wonen en demografie naar concrete adviezen, waarbij oog voor de samenhang met duurzaamheid, werken en sociaal domein en je adviseert bestuur en organisatie (schrijven bestuurlijke voorstellen). Je bent contactpersoon regionale samenwerking (regio Utrecht en Ablasserwaard-Vijfheerenlanden regio) en je bent aanspreekpunt voor lokale en regionale samenwerkingspartners (bewoners, woningcorporaties en zorg- en marktpartijen). Je ontwikkelt prestatieafspraken met de corporaties (5) en daaruit voortvloeiende acties. Je overlegt ambtelijk en bestuurlijk met de corporaties en de huurdersorganisaties. Verder lever je een bijdrage aan allerhande projecten, zoals realiseren woonwijken, woonzorg-complexen e.d. Je adviseert bij ruimtelijke ontwikkelingsprojecten over de woningbouwopgave. Je participeert bij de totstandkoming van de gemeentelijke omgevingsvisie. En je ontwikkelt en actualiseert woongerelateerde verordeningen en andere regelgeving. Waarbij de harmonisatie in het kader van de bestuurlijke fusie een belangrijk onderdeel is

Vanaf 1 januari 2018 is de Bedrijfsvoeringsorganisatie Vijfheerenlanden gestart voor de samenwerkende gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik. Vanuit de missie en visie is de doelstelling van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden om te komen tot een moderne resultaatgerichte gemeente die uitgaat van de kracht van de samenleving, opgavegericht en wijk- en kerngericht werkt en de nieuwe bestuurskracht weet te benutten.

Wij zoeken enthousiaste collega’s die helpen om onze nieuwe teams op kracht te laten komen voor onze bedrijfsvoeringsorganisatie (bvo) en de gemeente Vijfheerenlanden i.o. Natuurlijk onderschrijf je onze kernwaarden en laat je dat zien in je houding. De kernwaarden van Vijfheerenlanden zijn wendbaar, verbindend, betrouwbaar, resultaatgericht, duurzaamheid.

Voor het team Wonen, Werken en Recreëren zijn wij op zoek naar een: Beleidsadviseur Wonen (0,8 - 1 fte)

Jij maakt onderdeel uit van het team Wonen, Werken en Recreëren. Dit team is onder meer verantwoordelijk voor volkshuisvesting, economische zaken, duurzaamheid, cultuur, sport en bewegen en evenementen. Wij zijn een nieuw dynamisch en zelfsturend team. Wij zijn op zoek naar een flexibele en deskundige medewerker, die enthousiast meebouwt aan onze nieuwe team en samen met collega’s specifiek het beleidsveld wonen/volkshuisvesting op de kaart zet.

De nieuwe gemeente Vijfheerenlanden bestaat uit 15 kernen in het hart van Nederland. Een gemeente met veel natuurschoon en bedrijvigheid, waar het goed wonen is. Vijfheerenlanden ligt op de grens van twee woningmarktregio’s, met elk hun eigen identiteit en dynamiek. Dit vraagt veel van de collega’s die betrokken zijn bij de zorg voor wonen. De harmonisatie van beleid, het samensmelten van de dynamieken en de inbreng van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wonen en zorg, beschermd wonen, huisvesting van vergunninghouders, corporaties en nieuwbouw zijn onderwerpen die moeten worden uitgevoerd. Hierbij moet je kunnen schakelen tussen drie gemeentebesturen en vijf verschillende woningcorporaties.

Je bent resultaatgericht, kunt goed samenwerken maar je kunt ook zelfstandig werken. We verwachten eigenaarschap en betrouwbaarheid. Je bent goed in netwerken, zowel interne organisatie als met stakeholders. Je kan goed de verschillenden belangen inschatten en hierin acteren. Bestuurlijke sensitiviteit is een must. Je bent daadkrachtig en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en je hebt het vermogen om met mensen van allerlei pluimage (o.a. bestuur, vrijwilligers en marktpartijen) te kunnen schakelen Je beschikt over tenminste 2 jaar overheidservaring (gemeentelijke ervaring een pré) of ervaring bij corporaties. Je hebt ervaring met het schrijven van beleid en bestuurlijke stukken en een HBO werken denkniveau. Herken je jezelf in bovenstaande, reageer dan op deze vacature!

Een nieuwe organisatie die bouwt aan een organisatie waar we trots op zijn. Wij vinden de balans werk en privé belangrijk en er kan tijd en plaats onafhankelijk gewerkt worden. Op deze functie is de HR21 normfunctie “medewerker ontwikkeling III” van toepassing. Bij deze functie hoort de geïndiceerde salarisschaal 10 (maximaal bruto € 4.225,-- op fulltime basis).

Heb je nog vragen over de inhoud van deze functie of over de bedrijfsvoeringsorganisatie Vijfheerenlanden, neem dan contact op met Francis Jongmans, netwerkmanager, tel. 088 – 599 72 00. Voor vragen over de procedure kun je terecht bij Diana Driehuis (HR adviseur a.i.), tel 088 – 599 73 94. Spreekt de functie je aan, reageer dan vóór 24 maart 2018. Je kunt je reactie (brief én c.v.) mailen naar hrm@vijfheerenlanden.nl

De gesprekken vinden plaats op 10 april a.s..

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren