Beleidsadviseur Verkeerskundige

Solliciteren
 • Verkeerssituaties beoordelen en uitwerken van verbeteringen, binnen de kaders van de richtlijnen Duurzaam Veilig en de gemeentelijke beleidsplannen zoals GVVP;
 • Vragen/meldingen over verkeersonderwerpen beantwoorden;
 • Verkeersbesluiten opstellen en publiceren;
 • Omleidingsplannen en evenementenaanvragen op verkeerskundige aspecten beoordelen;
 • Uitritvergunningen op verkeerskundige aspecten beoordelen;
 • Aanvragen voor gehandicaptenparkeerplaatsen en elektrische oplaadpunten behandelen, inclusief verkeersbesluit;
 • Binnenhalen, tijdig aanvragen en correct afhandelen van subsidies voor verkeers-gerelateerde projecten;
 • Ruimtelijke plannen beoordelen op verkeersgeneratie en parkeernorm;
 • Coördinator voor de afstemming en publicatie van weg wegwerkzaamheden en omleidingen, zowel door projectleiders/initiatiefnemers intern (civiel, evenementen, etc.) als het afstemmen in de periodieke externe overleggen met andere wegbeheerders;
 • Coördinator voor het uitvoeren van verkeerstellingen;
 • Coördinator voor projecten op het gebied van gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid;
 • Dit alles in overleg met het team Beheer Openbare Ruimte (beheerders en civiele projectleiders), en alle externe belanghebbenden zoals inwoners, bedrijven, politie, busmaatschappijen, andere wegbeheerders (buurgemeenten, Provincie, Waterschap).

Vanaf 1 januari 2018 start de Bedrijfsvoeringsorganisatie Vijfheerenlanden voor de samenwerkende gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik.

Vanuit de missie en visie is de doelstelling van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden om te komen tot een moderne resultaatgerichte gemeente die uitgaat van de kracht van de samenleving, opgavegericht en wijk en kerngericht werkt en de nieuwe bestuurskracht weet te benutten.

Wij zoeken enthousiaste collega’s die helpen om onze nieuwe teams op kracht te laten komen voor onze bedrijfsvoeringsorganisatie (bvo) en de gemeente Vijfheerenlanden i.o.

Natuurlijk onderschrijf je onze kernwaarden en laat je dat zien in je houding. De kernwaarden van Vijfheerenlanden zijn wendbaar, verbindend, betrouwbaar, resultaatgericht, duurzaamheid.

Voor het team Ruimtelijke Ordening (RO) zoekt de bedrijfsvoeringsorganisatie:  

Beleidsadviseur verkeerskundige (RO C)

voor 36 uur per week (1 fte)

Je hebt een frisse blik je en neemt eigenaarschap over je eigen werk. Een vakkundige verkeerskundige (beleidsadviseur C), die intern en extern het aanspreekpunt is voor alle praktische verkeerskundige zaken, inclusief de onderwerpen verkeersveiligheid en parkeerbeleid. Je bent daadkrachtig, flexibel en besluitvaardig. Daarnaast ben je in staat oplossingsgericht mee te denken, te plannen en te organiseren en kun je anticiperen op ontwikkelingen.

De verkeerskundige is onderdeel van het team het team Ruimtelijke Ontwikkeling, en werkt in nauwe samenwerking met o.a. de beleidsadviseurs verkeer & vervoer.

Gevraagd wordt een HBO Werk- en denkniveau.

Een nieuwe organisatie die bouwt aan een organisatie waar we trots op zijn. Wij vinden de balans werk en privé belangrijk en er kan tijd en plaats onafhankelijk gewerkt worden. Hiervoor krijg je een telefoon en een laptop tot je beschikking. Op deze functie is de HR21 normfunctie Medewerker ontwikkeling IV van toepassing. Bij deze functie hoort de geïndiceerde salarisschaal (Maximaal € 3805,- bruto op fulltime basis).

Heb je nog vragen over de inhoud van deze functie of over de bedrijfsvoeringsorganisatie Vijfheerenlanden, neem dan contact op met Cees Uittenbogaard (netwerkmanager), tel. 06-51225785. Voor vragen over de procedure kun je terecht bij Simone Oerlemans (HR-adviseur), tel. 06-25779040. Spreekt de functie je aan, reageer dan vóór 23 maart a.s. Je kunt je reactie (brief en c.v.) mailen naar HRM@vijfheerenlanden.nl.

De gesprekken zullen plaatsvinden op maandag 26 maart, woensdag 28 maart en donderdag 29 maart.

 Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

Solliciteren