Mobiliteit in de Hoekse Waard


Voor één dag een andere baan!

De Hoeksche Waard gemeenten hebben gezamenlijk de succesvolle dag van de Mobiliteit georganiseerd. Medewerkers kregen de mogelijkheid om één dag bij een andere gemeente aan de slag te gaan. Dit is gedaan vanuit het toekomstperspectief van de versterkte ambtelijke samenwerking/herindeling om zo een kijkje in de keuken van een andere gemeentelijke organisatie mogelijk te maken.
 
De dag kenmerkte zich door op een laagdrempelige manier kennis en ervaring te delen, te werken aan je loopbaanontwikkeling en kennis te maken met andere gemeentelijke organisaties in de Hoeksche Waard. Ongeveer 100 medewerkers deden mee als deelnemer, begeleider of woonden een workshop bij over talent en loopbaanontwikkeling. De dag werd afgesloten met een feestelijke borrel en afsluitende workshop. De dag leverde nieuwe inspiratie op voor de organisaties én medewerkers.
 
Vernieuwde inspiratie gold ook voor Judith Leijten, Beleidsmedewerker Facilitaire Zaken in Oud-Beijerland. Deelneemster aan de Dag van de Mobiliteit. Zij wou graag een dag meelopen binnen een project ruimtelijke of maatschappelijke ontwikkeling bij een andere gemeente. Almar Oosterlaan, Beleidsadviseur Maatschappelijke Ontwikkelingen in de gemeente Cromstrijen werd haar begeleider. Hieronder geven zij aan wat zij vonden van de Dag van de Mobiliteit.   
                                    
Waarom heb je meegedaan? En wat zijn je ervaringen?  
Judith: “Ik was nieuwsgierig naar wat een team ontwikkeling nu precies bij een gemeente doet. Ik heb eerst in de vastgoedtak gewerkt en harmonisaties en fusies meegemaakt binnen de geestelijke gezondheidszorg. De dag van de mobiliteit was voor mij een kans om buiten de tak facilitair, bij een ander team en andere gemeente te kijken. Uit het talentenprogramma wat ik in Oud-Beijerland volg, kwam naar voren dat ik talenten heb die ik graag verder wil ontdekken en ruimte wil geven”.
 
Almar: “Ik heb me aangemeld als begeleider omdat ik kennis overdragen belangrijk vind.  
Toen ik als begeleider gekoppeld was aan Judith dacht ik: “Waarom komt zij bij mij? Facilitair en accommodatiebeleid zijn erg verschillende onderwerpen. Niets bleek minder waar! Gedurende de dag bleek er zoveel verbinding te zijn met precies dezelfde werkzaamheden, alleen op totaal andere vakgebieden. Wat de één in kleiner verband doet (in het gemeentehuis), doet de ander in het groot (binnen de verschillende dorpskernen). De uitwisseling van ervaringen en informatie die je met elkaar doet maakte deze dag heel leuk, interessant en leerzaam”.
 
Judith: “Ja dat klopt! Eigenlijk is wat Almar doet met het accommodatiebeleid mijn werk maar dan in het groot. Almar spreekt met diverse stakeholders als verenigingen, schoolbesturen etc. Hij stelt een programma van eisen op en schetst scenario’s en werkt deze uit”.
Almar: “Uiteindelijk komt er dan een scenario waar we ons –hopelijk- allen goed bij voelen en deze leggen we voor aan de gemeenteraad. Waarbij de stem van het volk, van onze partners, heel belangrijk is”.  
Judith: “Ook ik heb binnen mijn project ‘Vernieuwing vergadercentra’ in het gemeentehuis gekeken naar de huisvestigingsbehoefte binnen het gemeentehuis, stakeholders gesproken en een programma van eisen opgesteld en scenario’s geschetst”.
 
Wat heb je als inspiratie meegenomen uit deze dag?
Judith: “Mijn blikveld is verruimd. Ik heb inzicht gekregen in wat een team ontwikkeling doet. Ik neem als inspiratie mee uit deze dag dat ik het geheel groter wil oppakken. Daarmee bedoel ik het benoemen van stakeholders en keypartners, nog meer oog hebben voor de strategische ontwikkeling zoals het effect van digitalisering. Ontwikkelingen werken immers door en stoppen niet bij de deur van een gemeentehuis. Ik denk hierbij aan thuiswerken en het gebruik van onze werkruimtes”.  
 
Almar: “Ook mijn blikveld is verruimd. We zijn op de goede weg: strategieën en ideeën zijn uitgewerkt. Maar je kunt natuurlijk niet alles weten. Nu  is het goed om naar de praktische zaken te kijken. Even van het denken af en naar het doen toe.  De praktische insteek van Judith heeft dit extra gestimuleerd”.
 
Judith: “Tijdens de afsluitende bijeenkomst in Oud-Beijerland was er sprake van veel energie! Er was veel enthousiasme in de zaal en er werden goede gesprekken gevoerd. Iedereen vond het leuk om over zijn functie te vertellen en er heerste een enthousiaste positieve sfeer. Het was een geslaagde dag”.
Almar: “Daar sluit ik mij bij aan, zeker voor herhaling vatbaar, als begeleider of als deelnemer!”
 

Foto's mobiliteit Hoekse Waard

fotohoeksewaard_1fotohoeksewaard_2