Interview Anita Vergouwe

Interview met Anita Vergouwe (gemeentesecretaris gemeente Gorinchem)


We treffen Anita Vergouwe op het Stadhuis in Gorinchem. Zij is alweer 8 jaar gemeentesecretaris van deze gemeente. Daarvoor is zij werkzaam geweest bij de buurgemeente Zederik. Met haar staan we kort stil bij het onderwerp mobiliteit/loopbaanontwikkeling.
De foto van haar met de Merwedebrug en passerende auto’s op de achtergrond vindt ze een passende metafoor. Anita legt uit.
”Mobiliteit is voor mij onderweg zijn. Je kunt rustig met de auto de brug overgaan, besluiten om gebruik te maken van een ander vervoersmiddel en na wat omzwervingen uiteindelijk aankomen bij de bestemming. Je kunt er ook juist voor kiezen om met een flinke snelheid de brug over te gaan om zo snel mogelijk op de plaats van bestemming te komen. Zo zie ik dat hard of juist rustig rijden ook als het gaat om loopbaanontwikkeling of carrière.
In de  situatie van rustig rijden, kun je door middel van scholing of het doen van tijdelijke werkzaamheden die op je pad komen besluiten om op den duur een andere functie te gaan doen. In het geval van het hard rijden kun je proberen om zo snel mogelijk carrière te maken door steeds te kiezen voor een hogere en/of zwaardere functie…….  Iedereen heeft daarin een eigen voorkeur voor snelheid en dynamiek. Als organisatie moet je daarop inspelen.”


Volgens Anita is het de vraag op welke manier (wij als) medewerkers een frisse en toegevoegde waarde kunnen blijven leveren in de/je functie van dat moment. De samenleving verandert. De gemeente werkt steeds meer van buiten naar binnen. De vraagstukken in de maatschappij veranderen in een razend tempo en de maakbare samenleving bestaat niet meer. Ze noemt als voorbeeld de opvang van vluchtelingen binnen de gemeente Gorinchem. “Allerlei disciplines van wijkbeheer, tot onderwijs en vastgoed binnen de gemeente moesten vrij plotseling intensief samenwerken. Het hele proces is zeer succesvol en inspirerend geweest, maar het deed een beroep op allerlei niet alledaagse competenties van medewerkers”.


Een andere reden om regelmatig stil te staan bij je eigen loopbaanperspectief, is dat iedereen langer moet doorwerken tot aan zijn of haar pensioen. Zonder haar leeftijd te verklappen geeft ze aan dat ze nog ongeveer 20 jaar zal moeten doorwerken. Met een glimlach vervolgt ze  “De functie als gemeentesecretaris vraagt veel tijd en aandacht van mij, maar iets minder hectisch op termijn is ook wel prettig… “.


In de visie van Anita moet je bij loopbaanontwikkeling ook  kijken naar de functie-inhoud. “Neem als voorbeeld een functie bij de buitendienst. Kan iemand dat zware werk ook op lange termijn blijven doen? Wat zijn de alternatieven? Verder is het natuurlijk al langer bekend dat je als ambtenaar niet je hele leven werkt bij dezelfde gemeente. Je moet daarom je vakbekwaamheid op peil houden en je moet jezelf blijven ontwikkelen. Het doen van tijdelijke werkzaamheden buiten de eigen afdeling - de gemeente Gorinchem kent hiervoor een zogenaamde Klussenbank - is dan een goede aanzet om in beweging te komen en te blijven en je goed te positioneren voor de dynamische toekomst. Gemeenten blijven namelijk ook altijd in beweging door intensief samen te werken, fusie of herindeling. Deze ontwikkeling zie je in heel Nederland en ook in onze regio (Zuid Holland Zuid)”.


Anita licht toe dat in het recente verleden een aanzienlijk aantal collega’s op tijdelijke basis is uitgeleend aan collegagemeenten in Zuid-Holland Zuid. Soms op verzoek van een andere gemeente, soms op verzoek van de medewerker zelf. Door detachering kan de medewerker een kijkje nemen in de keuken van een andere organisatie en hiervan leren. Ook noemt Anita het VIB traject: Vakmensen in Beweging, Het is een ontwikkelings- en uitwisselingstraject voor medewerkers op MBO/MBO+ niveau in de regio Alblasserwaard Vijfheerenlanden. Dergelijke initiatieven dragen bij aan de ontwikkeling van medewerkers en aan het gebruik maken van bestaande kennis. We leggen Anita een dilemma voor. Moeten medewerkers worden verplicht om een klus te doen of moet het juist een vrijblijvend karakter hebben?
Anita is van mening dat het voordeel van vrijblijvendheid is, dat mensen het zelf willen en dus er altijd sprake is van een grote motivatie. Tegelijkertijd schuilt er in die vrijblijvendheid een belangrijk nadeel. Zolang het vrijblijvend is, gaat het nagenoeg altijd om dezelfde groep mensen die interesse heeft in een klus. Deze mensen zijn actief bezig met de toekomst en met hun eigen toegevoegde waarde.


In de ogen van Anita bieden de reguliere functioneringsgesprekken een eerste mogelijkheid om met alle medewerkers over mobiliteit en loopbaanontwikkeling in gesprek te gaan. Leidinggevende en medewerker moeten samen vaststellen hoe de medewerker het beste in zijn of haar kracht komt te staan.
Het is prettig als een medewerker zich kan spiegelen aan een leidinggevende die ook bezig is met loopbaanontwikkeling. Bij een functieruil tussen medewerkers moet het wisselen geen doel op zich zijn. Een verandering van aandachtsgebied kan er toe bijdragen dat je je vaardigheden moet aanscherpen en dat je jezelf kritische vragen stelt. Anita moet lachen. Ineens schiet een oude afspraak in gedachten. Zij zou nog van functie ruilen met de algemeen directeur van de plaatselijke woningbouwvereniging in Gorinchem. “Ik ben ook een voorstander van functieruil tussen leidinggevenden.”


De medewerkers van Gorinchem voeren klussen uit en krijgen ook workshops en trainingen op het gebied van integraal werken en flexibiliteit. Daarnaast is mobiliteit ook een terugkerend thema in het  Managementoverleg.
Kortom mobiliteit voor medewerkers van Gorinchem is erg belangrijk, vindt Anita. De vernieuwde website van Werken in Zuid Holland Zuid kan een extra impuls geven voor de loopbaanontwikkeling van medewerkers. Ook kunnen we door vacatures en klussen te delen, beter gebruik te maken van de aanwezige kennis en kunde binnen de regio Zuid-Holland Zuid. Een uitgelezen kans voor de ambtenaar die in beweging is en meegaat met z’n tijd!