Dag van de mobiliteit

Dag van de mobiliteit – 12 april 2018
Voor één dag een andere baan. Bovenstaande gemeenten openen tijdens de Dag van de Mobiliteit hun deuren. Medewerkers krijgen de mogelijkheid om één dag bij een andere organisatie aan de slag te gaan.

De dag van de Mobiliteit is bedoeld voor alle medewerkers: van administratief medewerker tot directeur en van monteur tot beleidsmedewerker. Deelname is volledig vrijblijvend en geeft een medewerker de kans om een andere organisatie te leren kennen, de sfeer op te snuiven en het netwerk te vergroten. Het is daarnaast ook een prachtige mogelijkheid om mobiliteitskandidaten in beweging te brengen, 'een eerste stap naar buiten' en het haalt 'koudwatervrees' weg om buiten de eigen (veilige) organisatie of afdeling te kijken.

Beweging - De Dag van de Mobiliteit brengt mensen in beweging
Beweging draagt bij aan ontwikkeling van mensen. Het is een prachtige mogelijkheid om eens een kijkje in de keuken van een andere organisatie te nemen en kennis te maken met een andere werkplek. Het haalt koudwatervrees weg om buiten de eigen (veilige) organisatie te kijken, prikkelt, roept vragen op, verrast, helpt keuzes te maken en ideeën op te doen. Kortom: een dag meelopen bij een andere organisatie levert meer op dan alleen een gesprek.
 
Verbinding - De Dag van de Mobiliteit verbindt de deelnemende organisaties
De contactpersonen en de medewerkers ontmoeten elkaar en leren elkaar beter kennen. Zij werken samen om de Dag van de Mobiliteit tot een succes te maken. De organisaties weten elkaar hierdoor beter te vinden en het netwerk van de medewerker wordt vergroot. Samenwerken, uitwisselen en gebruik maken van elkaars ervaring, kennis en mogelijkheden worden hierdoor een stuk makkelijker.

PR - De Dag van de Mobiliteit zet mobiliteit op de kaart
Zowel binnen de organisaties als daarbuiten. Door medewerkers voor één dag buiten de grenzen van de organisatie te laten kijken, wordt het onderwerp mobiliteit zichtbaar. De interne PR over mobiliteit draagt bij aan een cultuur, waarin beweging van medewerkers een onderwerp van gesprek is. De externe PR (zoals bijv. in dagbladen/streekbladen) zorgt ervoor dat de deelnemende organisaties hun visie op mobiliteit uitdragen.
 
De dag van de mobiliteit
 • is volledig vrijblijvend en geeft een medewerker de kans om een ander bedrijf te leren kennen, de sfeer op te snuiven en het netwerk te vergroten;
 • is een prachtige mogelijkheid om de mobiliteitskandidaten in beweging te brengen ‘een eerste stap naar buiten’.
 • haalt ‘koudwatervrees’ weg om buiten de eigen (veilige) organisatie/afdeling te kijken.

Wat levert het op?

 • Goed werkgeverschap, werken aan duurzame inzetbaarheid en mobiliteit. Dit is aantrekkelijk voor (toekomstige) medewerkers
 • Het is een mogelijkheid om het bedrijf/organisatie in de regio op de kaart te zetten.
 • Het vergroot de verbinding tussen werkgevers. Organisaties en bedrijven weten elkaar beter te vinden.
 • Het onderwerp ‘mobiliteit’ wordt zichtbaar en bespreekbaar binnen de organisatie.
 • Het helpt de medewerker keuzes te maken en ideeën op te doen.
 • Het stimuleert de medewerker om nieuwe dingen uit te proberen en nieuwe doelen te stellen. Het maakt de medewerker leergierig.
 • Het geeft de medewerker meer zicht op een mogelijke volgende stap in de loopbaan.
 • Het is voor de medewerker inspirerend en verfrissend om een collega uit een ander bedrijf op bezoek te krijgen.

Hoe werkt het?
De organisatie stelt werkplekken beschikbaar waar medewerkers van een andere organisatie een dag kunnen meelopen. Het aantal werkplekken staat in gelijke verhouding tot het aantal medewerkers dat deelneemt. Dit is om er voor te zorgen dat er voldoende werkplekken zijn voor alle medewerkers. Eventuele uitzonderingen hierop bespreken wij graag persoonlijk.
Elke werkplek heeft een programma en wordt vooraf geïnformeerd waar, bij wie en wanneer hij/zij zich moet melden.

Tip
Wilt u ook een Dag van de Mobiliteit organiseren in de regio, neem dan contact op met Servicepunt Werkeninzhz.nl